ANBIlogoMet ingang van 1 januari 2008 is onze organisatie erkend door de Nederlandse Belastingdienst als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI nummer 815 64 96 54). De consequentie hiervan is dat donaties en giften binnen de Nederlandse Belastingwetgeving fiscaal aftrekbaar zijn volgens de hiervoor geldende regels.


De Nederlandse Belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 de volgende eisen:

 #    Omschrijving                               

  Waar te vinden binnen deze website     

 1  Naam organisatie   Op iedere pagina van onze website.
 2  Fiscaal nummer   8156.49.654 B01 
 3  Contactgegevens   Contact gegevens
 4  Bestuurssamenstelling   Bestuurssamenstelling
 5  Beleidsplan   Beleidsplan
 6  Beloningsbeleid   Zie hieronder.
 7  Doelstelling   Doelstelling
 8  Verslag uitgevoerde activiteiten     Jaarverslagen
 9  Financiële verantwoording   Jaarverslagen


Het beloningsbeleid van onze organisatie is gebaseerd op vergoeding van werkelijke kosten. De bestuursleden krijgen een maandelijkse vergoeding welke de kosten vergoedt van Internet aansluiting, telefoon en energiegebruik.

Voor zowel bestuursleden, artsen als andere vrijwilligers geldt dat reiskosten worden vergoed op basis van gereden kilometers en werkelijke kosten behorend bij de gebruikte auto (afhankelijk van catalogusprijs van de auto). Reiskosten bij gebruik van openbaar vervoer zoals trein (2e klas), vliegtuig (economy class) en taxi worden één-op-één vergoed. Wanneer een bestuurslid of andere vrijwilliger de organisatie vertegenwoordigt dan kan een 'per diem' van toepassing zijn.
Niemand ontvangt een 'salaris' of een vergoeding die enigszins lijkt op een salaris.