Prof. Dr. Maurice van Steensel (Singapore) – Medisch adviseur

 In Adviseurs

Prof. Dr. Maurice van Steensel (Singapore)

Medisch adviseur
Prof. Dr. Maurice van Steensel

Maurice van Steensel (1969) studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Tijdens zijn studie en na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker op de afdeling Klinische Genetica, waar hij ook moleculair onderzoek deed.

Erfelijke huidziekten hadden hem toen al gegrepen en toen zich de gelegenheid voordeed verhuisde hij van de Genetica naar de Dermatologie om daar te werken aan een promotie en opgeleid te worden tot dermatoloog. Samen met Prof. Dr. Peter Steijlen verzorgde hij in Nijmegen de polikliniek voor erfelijke huidaandoeningen.

In 2003 verhuisde hij naar de dermatologie in Maastricht, waar hij in 2005 promoveerde op de moleculaire genetica van erfelijke haarziekten. In 2006 sloot dr. van Steensel zijn opleiding tot dermatoloog af.

Inmiddels geeft hij leiding aan het onderzoeksprogramma erfelijke huidziekten en aan het laboratorium voor experimentele dermatologie dat hij samen met dr. Michel van Geel vanaf 2003 heeft opgebouwd. In het Maastrichts Universitair Medisch Centrum zijn er nu drie goed bezochte spreekuren voor erfelijke huidziekten waar mensen van over de gehele wereld worden gezien.

Recent Posts

Volg ons op

Nieuwsbrief

Prof. Dr. Chantal van der HorstProf. Dr. Miikka Vikkula