Aanpassing statuten

 In Laatste nieuws

Aanpassing statuten

Uitbreiding online Leden Conferentie
Law

Jaarlijks organiseren wij in Nederland onze wereldwijde Leden Conferentie. Tijdens deze conferentie moeten wij als bestuur volgens onze statuten onder meer rekening en verantwoording afleggen over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

Voor de COVID-19/Corona virus crisis was de gebruikelijke vorm een fysieke Leden Conferentie. Helaas lijkt dit in 2020 niet mogelijk te organiseren mede omdat onze leden uit de gehele wereld komen en de risico’s met reizen, naar ons oordeel, te groot zijn. Dit betekent dat wij mogelijk onze Leden Conferentie (deels) virtueel moeten organiseren in 2020.

De Nederlandse Wet is aangepast tot 1 september 2020 waarbij het toegestaan is een ‘online’ Leden Conferenties te organiseren zonder aanpassing van de statuten. Onze Leden Conferentie is op 24 oktober 2020 en wij nemen het zekere voor het onzekere en gaan onze statuten aanpassen zodat het wel mogelijk is onze Leden Conferentie ook ‘online’ te organiseren. Aanpassing van de statuten volgens de Nederlandse Wet kan ten eerste alleen via een notaris en ten tweede dienen de leden hiermee in te stemmen.

De formele procedure is als volgt:

  1. De notaris stelt een concept op van de nieuwe statuten.
  2. Wij als organisatie dienen een ‘online’ Leden Conferentie bijeen te roepen voor 1 september 2020 waarbij de leden akkoord dienen te geven voor de nieuwe statuten. Hierbij dient tenminste 50% van de leden aanwezig te zijn.
  3. Is tijdens de ‘online’ Leden Conferentie minder dan 50% van de leden aanwezig dan dient na 14 dagen een tweede Leden Conferentie ‘online’ te worden georganiseerd. Hierbij maakt het niet uit hoeveel leden aanwezig zijn.
  4. De statuten dienen door tenminste twee derde van het aantal aanwezigen goedgekeurd te worden.
  5. De notaris maakt de statuten definitief.

Aangezien wij leden hebben over de gehele wereld (zoals in Australië maar ook in Californië USA) hebben wij te maken met grote tijdsverschillen. De eerste Leden Conferentie is gepland op 5 augustus 2020 om 16 uur (Centraal Europese Tijd). De tweede op 19 augustus 2020 om 16 uur (Centraal Europese Tijd).

Agenda Leden Vergadering

  1. Opening en uitleg 16:00 – 16:05.
  2. Vragen 16:05 – 16:15.
  3. Stemming 16:15 – 16:20.
  4. Conclusie 16:20 – 16:25.
  5. Afsluiting 16:25:16:30.

Tijdzone omrekening

Onze leden krijgen een persoonlijke uitnodiging per e-mail met de agenda. Geschatte tijdsduur is maximaal 30 minuten.

Heb je vragen? Deze kunnen tot 72 uur voor de conferentie worden ingediend via het contactformulier

Recent Posts

Volg ons op

Nieuwsbrief

Data privacy