Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Beleidsplan

Ons beleidsplan is de basis voor onze activiteiten en begroting
Policy plan

Ons beleid is vastgelegd in een beleidsplan dat als basis dient voor het jaarlijkse activiteitenplan en begroting.

Het beleid wordt vervolgens vertaald in concrete activiteiten welke wij per jaar plannen en begroten. Afhankelijk van onze financiële positie voeren wij de geplande activiteiten uit of niet. Activiteiten kunnen ook in een projectvorm worden uitgevoerd met aparte financiering.