Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Verslag PA training 2023

Verslag tweede PA training in Nederland
pa-training-2023-team

In 2022 hebben wij voor het eerst een zelfontwikkelde Patient Advocate (PA) training kunnen organiseren in Nederland on oktober 2022. Oorspronkelijk was dit gepland voor het jaar 2020 maar vanwege Corona hebben wij ons project twee jaar moeten opschuiven.
Wij kregen opnieuw de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor een project waar wij gebruik van hebben gemaakt. Wij hebben ‘Patient Advocates – the next step’ aangevraagd en de subsidie is verleend. Hierdoor konden wij in 2023 opnieuw een PA training organiseren in Nederland.

In 2023 deden PA’s uit Canada, Duitsland, Engeland, Japan/Singapore, Slowakije, USA en Zuid-Afrika mee. Onderling kennismaken was natuurlijk de eerste stap. Dit jaar hadden wij zowel een aantal PA’s die al eerder de training hadden bijgewoond als nieuwe PA’s. Een van onze PA’s deelde gevoelens en emoties voor de eerste keer en dat had een groot positief effect op alle PA’s. Direct ontstond een groep en het onderling vertrouwen.

Wij hebben die avond gezamenlijk pannenkoeken gegeten en daarna nog verder met elkaar kunnen praten.

Op donderdag startte de eerste trainingsdag. Iedere PA kreeg het fysieke PA-handboek (zij hadden vooraf al een ‘softcopy’ ontvangen) en aan de hand van een presentatie, die als leidraad diende, werden de PA’s door een grote hoeveelheid onderwerpen meegenomen. De eerste taak was een ‘elevator pitch’ op te stellen en die met elkaar te delen. De dag werd afgesloten met een authentiek pannenkoeken diner.

De tweede dag startte met het vervolg van het handboek en het maken van een actieplan dat als basis dient voor de PA om te starten met zijn/haar activiteiten. De actieplannen werden ook in de groep gedeeld zodat men van elkaar kan leren. Het tweede deel van de middag werd besteed aan het onderling verder kennismaken en het voorbereiden van onze ledenconferentie die dezelfde avond al startte met een hapje en drankje met de deelnemers aan de conferentie.

Wij hadden voor de kinderen van onze PA’s een knutselactiviteit georganiseerd zodat ook zij een leuke tijd samen hadden.

Het concept samen te zijn gedurende meerdere dagen sloeg goed aan, zeker in combinatie met onze anderhalve dag ledenconferentie.