Persoonlijk medisch advies

Wij verzorgen al vele jaren persoonlijk medisch advies
WEVAR

Wij geven al vele jaren persoonlijk medisch advies tijdens onze conferenties.

In Nederland zijn wij hiermee gestart en wij hebben ook meerdere malen onze hoogleraren meegenomen naar de Amerikaanse en Canadese conferenties met als doel zowel persoonlijk medisch advies te geven als het geven van presentaties.

Medisch advies (op afstand)

Wij ontvangen regelmatig de vraag voor een persoonlijk medisch advies aan de hand van foto’s. Helaas kan vaak niet op basis van enkel foto’s een medisch advies gegeven worden. In een aantal gevallen zal de patiënt daadwerkelijk gezien moeten worden door één of meerdere medici. Hiervoor is er een expertisecentrum in het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam, Nederland, genaamd WEVAR.

In het WEVAR-team (Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam)werken specialismen samen binnen de Kinder- Chirurgische Groep in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Deze krachtenbundeling zorgt voor optimale inhoudelijk samenwerking en maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit maximaal te benutten. De specialismen die tot de Kinderchirurgische Groep behoren zijn: Kinderanesthesie, Dermatologie, Kaakchirurgie, Kinderchirurgie, KNO, Neurochirurgie, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Plastische chirurgie, Thorax en Urologie.

Het WEVAR team is in het derde kwartaal van 2015 uitgebreid met een volwassen multidisciplinair team. Het totale team bestaat uit ongeveer 25 medisch specialisten.

Via onze organisatie kunnen patiënten ook gebruik maken van de kennis en ervaring binnen dit team voor bijvoorbeeld het krijgen van een medische diagnose. Onderstaand een korte beschrijving van deze procedure:

 1. Neem contact op met onze organisatie via contact
  Medical advice template
 2. Download het formulier en stuur deze naar WEVAR team.
 3. Onze organisatie zal contact leggen met het WEVAR team.
 4. Het WEVAR team zal contact opnemen en de verdere gang van zaken regelen waarbij wij als organisatie niet meer zijn betrokken.
 5. De medische gegevens, zoals rapporten en foto’s, worden door de patiënt (of ouders van de patiënt) opgestuurd naar WEVAR.
 6. Na analyse door de medisch specialisten wordt besloten wat wordt ondernomen zoals een bezoek aan het WEVAR team.

Wij hopen met deze dienst veel patiënten en hun familieleden te kunnen helpen!

Medisch advies tijdens jaarlijkse ledenconferentie

Al vele jaren bieden wij persoonlijk medisch advies aan tijdens onze jaarlijkse wereldwijde ledenconferentie in Nederland. Wij hebben dan een aantal van onze medisch specialisten, meestal hoogleraren, beschikbaar die gratis medisch medisch advies geven gedurende de dag.
De afgelopen jaren is het aantal medisch advies aanvragen tijdens deze dag sterk toegenomen. In 2015 was het aantal 20 waardoor er zelfs twee medisch adviseurs paralllel moesten werken om iedereen een persoonlijk medisch advies te kunnen geven. Eén van onze medisch adviseurs, Prof. Dr. Suzanne Pasmans, stelde na afloop van onze conferentie in 2015 voor de medisch adviezen uit te breiden en verder te professionaliseren. Onderstaand de nieuwe aanpak welke in 2016 wordt ingevoerd.

Eenvoudig medisch advies

Een eenvoudig medisch advies in deze context is:

 1. Wanneer zich tot op dat moment geen complicaties voordoen.
 2. De patiënt en/of ouders vragen hebben.
 3. De diagnose bekend is.
 4. Het is verstandig om regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, een ‘onderhoudsadvies’ te laten uitvoeren.
  Dit consult wordt uitgevoerd in een privé ruimte, bijvoorbeeld een gereserveerde hotelkamer, tijdens de conferentie.
  Aan dit persoonlijk medisch advies zijn geen kosten verbonden.

Complex medisch advies

Een complex medisch advies in deze context is:

 1. Wanneer zich complicaties hebben voorgedaan of voordoen.
 2. De patiënt en/of ouders vragen hebben rond deze complicaties.
 3. Nog geen diagnose is gemaakt in het verleden.

Dit consult wordt uitgevoerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam binnen het speciale multidisciplinaire team WEVAR op de vrijdag voorafgaand aan de conferentie op zaterdag in Leusden.

Aan dit medisch advies zijn kosten verbonden welke vaak door een ziektekostenverzekering (deels) worden vergoed. Voor patiënten binnen de Europese Unie is het S2-formulier beschikbaar (via de ziektekostenverzekering). Voor patiënten buiten de Europese Unie moet worden overlegd met de ziektekostenverzekering.

Algemeen

Voor beide adviezen geldt het volgende:

 1. Uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse ledenvergadering moeten de medische gegevens beschikbaar zijn voor onze medisch adviseurs. Zij zijn allemaal artsen en vallen onder de Nederlandse medische wet van geheimhouding, etc.
 2. De reden en hulpvraag voor dit consult moeten duidelijk worden aangegeven. Een reden zou kunnen zijn een ‘second opinion’.
 3. De patiënt moet bereid zijn zich uit te kleden (zodat bijvoorbeeld ook kan worden gekeken naar asymmetrie van het gehele lichaam).
 4. De medische gegevens worden door de patiënt, of ouders, vooraf in een beveiligde omgeving ingevoerd waarbij de patiënt bepaalt wie toegang heeft tot deze omgeving. Deze omgeving is gesitueerd in Nederland en hierop is de Nederlandse wet van toepassing welke hoge eisen stelt aan de opslag, toegang en beveiliging van medische gegevens.

Volg ons op

Nieuwsbrief