Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Keurmerken

Wij hebben diverse keurmerken/certificeringen
Certified

ANBI (Belastingdienst Nederland)

ANBIMet ingang van 1 januari 2008 is onze organisatie erkend door de Nederlandse Belastingdienst als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI nummer 815 64 96 54). De consequentie hiervan is dat donaties en giften binnen de Nederlandse Belastingwetgeving fiscaal aftrekbaar zijn volgens de hiervoor geldende regels.

Het beloningsbeleid van onze organisatie is gebaseerd op vergoeding van werkelijke kosten. De bestuursleden krijgen een maandelijkse vergoeding welke de kosten vergoedt van internetaansluiting, telefoon en energiegebruik.

Voor zowel bestuursleden, artsen als andere vrijwilligers geldt dat reiskosten worden vergoed op basis van gereden kilometers en werkelijke kosten behorend bij de gebruikte auto (afhankelijk van catalogusprijs van de auto). Reiskosten bij gebruik van openbaar vervoer zoals trein (2e klas), vliegtuig (economy class) en taxi worden één-op-één vergoed. Wanneer een bestuurslid of andere vrijwilliger de organisatie vertegenwoordigt dan kan een ‘per diem’ van toepassing zijn.

Centraal Bureau Fondsenwerving (Nederland)

Met ingang van 1 juli 2016 hebben wij als CMTC-OVM organisatie het CBF keurmerk ontvangen.

Waar staat het keurmerk CBF-keur voor goede doelen voor?

Sinds 1996 verleent het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) een keurmerk aan fondsenwervende instellingen. Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke CBF. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden.

De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

National Organization for Rare Disorders (USA)

Wij hebben de Platina status van ons lidmaatschap van de Amerikaanse organisatie voor zeldzame ziekten omdat wij voldoen aan de hoogste eisen qua organisatie die zij stellen.

Donateursbelangen – donateursbelofte

Wij als CMTC-OVM hebben de donateursbelofte gedaan.

De Donateursbelofte helpt bij het versterken van het vertrouwen tussen gevers en goede doelen. Fondsenwervende organisaties zoals goede doelen, donatieplatformen met of zonder winstoogmerk laten door het ondertekenen van De Donateursbelofte zien dat zij donateursgerichte fondsenwerving toepassen.

Meer informatie