Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Ervaringsdeskundigen

Inzet van ervaringsdeskundigen is cruciaal
epagsnl-201903

De inzet van ervaringsdeskundigen is stijgende en wordt niet alleen gezien als noodzakelijk maar wordt tevens meer en meer financieel beloond (in ieder geval in Nederland). De bekende uitspraak ‘niets over ons zonder ons’ zijn niet alleen meer loze woorden.

In Nederland is bijvoorbeeld met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een flinke aanjager wanneer het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigen. Een voorbeeld is de CEO-Raad (Chief Experience Officers Raad) die zich onder meer bezighoudt met het beleid van het Ministerie VWS. Wij nemen ook deel aan de CEO-Raad.

Ervaringsdeskundigheid is in feite levenservaring en deze is niet alleen voor de persoon zelf interessant maar deze kan ook een bron zijn van informatie en inspiratie voor anderen. Een concreet voorbeeld is het ontmoeten van ouders die al vele jaren een kind hebben met een aandoening die hun kennis en ervaring delen met ouders die pas een kind hebben gekregen met dezelfde aandoening. Dit is één van de doelen van onze leden conferenties.

In Nederland heeft het Verwij-Jonker Instituut onderzoek verricht naar ervaringsdeskundigen. In onderstaande tekst hebben wij dit vertaald naar onze organisatie.

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (afgekort: VN-verdrag Handicap) geldt sinds juli 2016 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. De overheid en maatschappelijke sectoren moeten het verdrag uitvoeren.

Bij de uitvoering van het verdrag is de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar. De overheid en organisaties zijn verplicht ervaringsdeskundigen te betrekken.

Basis

Dit niveau passen wij dagelijks toe zoals tussen ouders wanneer het gaat over de opvoeding van kinderen of het gebruik van social media.

Niveau 1

Op dit niveau gaat het om rollen als buddy en gastvrouw. In het kader van belangenbehartiging zijn dit degenen die deelnemen aan onderzoek of panels. In het kader van in voorlichting zijn dit degenen die jun persoonlijke verhalen delen.

Niveau 2

Op dit niveau werken mensen mee aan onderzoek en projecten. Deze personen kunnen optreden als gespreksbegeleider tijdens bijvoorbeeld een workshop of geven zij informatie aan anderen binnen onze organisatie.

Niveau 3

Op dit niveau werken onze ervaringsdeskundigen op professionele manier. Zij beoordelen projecten, onderzoeksvoorstellen en denken inhoudelijk mee over beleid en de organisatie van activiteiten binnen onze organisatie. Zij presenteren hun verhaal. Qua opleidingsniveau moet worden gedacht aan MBO-niveau.

Niveau 4

Activiteiten van mensen die op dit niveau actief zijn bijvoorbeeld Kascommissie en Klachtencommissie. Andere mogelijke rollen zijn projectleiding of coördinator van activiteiten zoals onze Familiedag. Het niveau wat hier bij hoort is HBO-niveau.

Niveau 5

Dit is met name het management niveau van onze organisatie en onze externe adviseurs. Denk hierbij aan bestuursrollen en onze medisch adviseurs. Het hierbij bij horende niveau is HBO(+).

Verwijzingen

Nederlandse Overheid

VN-verdrag

Partnerorganisaties Alliantie VN-verdrag (Nederland)

Om de stem van mensen met een beperking bij de invoering van het VN-verdrag zo sterk mogelijk te maken, werken vier organisaties samen in de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag. Deze Alliantie bestaat uit: