Stem van de patiënt

PROMs & PREMs
Voice

In diverse landen zoals Nederland is een duidelijke verschuiving naar de patiënt centraal stellen en de patiënt lid maken van het team van de zorgverleners.

Het oude model was dat de zorgverleners beslisten wat goed was voor de patiënt.

De stem van de patiënt wordt steeds beter gehoord. De patient is onderdeel van het behandelteam.

De termen PROMS en PREMS verschijnen overal maar wat betekenen deze eigenlijk?

PROMs

PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures. Dit is een vragenlijst die door de ervaren aspecten van zijn/haar gezondheid of functioneren meet.

PREMs

PREMs staat voor Patient Reported Experience Measure. Dit is een vragenlijst die meet hoe de patiënt de levering van de gezondheidszorg ervaart.

Waarom PROMs en PREMs?

Het gebruik van PROMs en PREMs heeft niet alleen effect op de patiënt zelf maar kan ook nuttig zijn voor andere patiënten zoals meer gegevens voor onderzoek. Wat ook belangrijk is dat deze zaken de patiënt beter in staat stellen zichzelf te helpen en het zelfvertrouwen kan verbeteren. Zelfredzaamheid is ook een belangrijk sleutelwoord.

Cultuuromslag

De cultuur dient te veranderen van praten over de patiënt naar praten met de patiënt. Naar niets over ons zonder ons. Dit vereist ook een cultuur- of gedragsverandering bij patiënten. Mondiger worden. Vragen stellen. Hiervoor hebben wij een aparte folder ontwikkeld: in gesprek met jouw zorgverlener

Volg ons op

Nieuwsbrief