Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

European Reference Networks (ERN’s)

Samenwerken artsen in Europa
ERN

Het kan een uitdaging zijn om een zeer gespecialiseerde behandeling of zorg te bieden aan patiënten met complexe aandoeningen.

Dit geldt met name bij zeldzame aandoeningen. Deze uitdaging is te wijten aan zowel de schaarste aan expertise als aan de verspreiding van kleine patiëntenpopulaties in de EU, soms op geïsoleerde locaties waar expertise niet bestaat of niet toegankelijk is.

Begin 2017 keurde de Europese Commissie de eerste Europese referentienetwerken (ERN) goed. De ERN’s bieden een unieke kans voor artsen om grensoverschrijdend in Europa te werken in de gezondheidszorg.

Europese referentienetwerken (ERN’s) creëren een duidelijke governancestructuur voor kennisuitwisseling en zorgcoördinatie in de hele Europese Unie om de toegang tot diagnose en behandeling te verbeteren, evenals de verstrekking van hoogwaardige gezondheidszorg voor patiënten. Het zijn netwerken van expertisecentra en zorgaanbieders die over de grenzen heen zijn georganiseerd.

Video 1 ERN’s

Video 2 ERN’s

Hoe kunnen patiënten en zorgverleners voordeel hebben van ERNs? In alle EU talen.

Testimonie van Ilaria: uitleg ERN vanuit de patiënt gezien

Presentatie door 4 ERN coördinatoren: zeldzame ziekten: hoe ondersteunen ERN’s zorgverleners

Meer informatie: https://ec.europa.eu/health/ern_en

Overzicht ERN’s

Wij zijn als organisatie aangesloten bij de volgende ERN’s:

SKIN (waarbij ons ERN met name in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is gevestigd, Prof. Dr. Suzanne Pasmans is één van onze medisch adviseurs)

VASCERN (waarbij ons ERN met name in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is gevestigd, Prof. Dr. Miikka Vikkula is één van onze medisch adviseurs)

Hoe kan VASCERN helpen: https://www.youtube.com/watch?v=01j2CsLlqVY