Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Invloed en medezeggenschap

Het uitoefenen van invloed en een zegje hebben
Approve

Binnen onze organisatie zijn invloed en medezeggenschap op de volgende wijze geregeld:

  1. Leden kunnen onder meer via de Algemene Ledenvergadering punten aandragen maar ook direct het bestuur benaderen.
  2. Donateurs kunnen direct het bestuur benaderen.
  3. Met betrekking tot sponsors (en ‘grote’ donateurs) hanteren wij ethische richtlijnen. Ten eerste gaan wij niet in zee met sponsoren die zich bezighouden met wapenhandel, kinderarbeid, etc. Ten tweede willen wij geen sponsoring door politieke partijen, etc. Ten derde willen wij onze onafhankelijkheid behouden en zullen geen inmenging in ons beleid accepteren door een sponsor. Sponsoren kunnen direct het bestuur benaderen.