Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Gedragscode

Omgangsvormen zijn belangrijk voor ons
Code of conduct

Onze organisatie CMTC-OVM staat voor goede omgangsvormen.

Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen CMTC-OVM wordt gehanteerd. Onze gedragscode is verwoord in onderstaand document.

Gedragscode