Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Vrijwilliger

Vrijwilligerswerk bij ons geeft grote voldoening
Volunteer

Mensen die zich in georganiseerd verband, onverplicht, onbezoldigd en belangeloos inzetten voor anderen of de samenleving, noemen we vrijwilligers.

Vrijwilligers kom je overal tegen in de maatschappij. Zonder vrijwilligers zou de maatschappij er heel anders uitzien! Vrijwilligerswerk is sterk verbonden met onze samenleving en is daarom onderhevig aan de maatschappelijke evoluties.
De CMTC-OVM organisatie bestaat uit alleen vrijwilligers waarbij de betrokkenen bijvoorbeeld vanuit hun beroep of interesse actief betrokken zijn in onze vereniging. Wij hebben vele rollen binnen onze organisatie waarbij de intentie is dat een ieder plezier heeft in zijn/haar werkzaamheden en de taken passen bij de persoon.

Waarom zou je vrijwilligerswerk doen in onze organisatie? Onderstaand een kleine opsomming:

  1. De meerwaarde van vrijwilligerswerk in onze vereniging is groot met name omdat het gaat om serieuze medische en psychologische problemen.
  2. De voldoening is niet uit te drukken in geld. Het gaat hierbij om een gevoel dat je krijgt als je dankbaar werk verricht!
  3. Vrijwilligerswerk in onze organisatie draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
  4. Wij hebben een groot internationaal netwerk. Je kunt jouw netwerk verder uitbreiden via onze vereniging.
  5. Praktisch alle bedrijven hebben een strategie en concrete activiteiten op het gebied van ‘maatschappelijk verantwoord/betrokken ondernemen’. Bedrijven vragen dan ook van hun medewerkers zich op de een of andere manier zich in te zetten voor maatschappelijke doelen. Diverse bedrijven nemen in de jaarlijkse beoordeling van de inzet van een medewerker ook de inzet als vrijwilliger mee.
  6. Wij hebben goede regelingen voor onze vrijwilligers zoals een onkostenvergoeding.

Uiteraard houden wij ons aan de fiscale regels van de Nederlandse Belastingdienst. Kijk voor meer info op https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding