Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Werkwijze

Patiënt belangenbehartigers vervullen een zeer belangrijke rol
World light day

Patiënt belangenbehartigers hebben een zeer belangrijke rol in onze organisatie en zijn ook ons visitekaartje in het buitenland. Zij zijn vaak degenen die direct contact hebben met patiënten, hun families en zorgverleners.
Dit zijn allemaal redenen waarom wij hoge eisen stellen aan onze patiënt belangenbehartigers en hun ook op allerlei wijzen kennis, ervaring en middelen aanreiken.

Een patiënt belangenbehartiger in onze organisatie ontvangt niet alleen opleiding maar kan ook (financiële) middelen ter beschikking krijgen om bijvoorbeeld lokaal iets te organiseren.

Wij werken projectmatig met onze patiënt belangenbehartigers zodat de activiteiten niet alleen effectief en efficiënt worden uitgevoerd (patiënt belangenbehartigers werken meestal in hun spaarzame vrije tijd) maar dat zij ook gebruik kunnen maken van een standaard aanpak.

Per doel dat een patiënt belangenbehartiger wil bereiken gebruiken wij een standaard actieplan.