Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Kascommissie

Onze interne financiële controle door de Kascommissie goedkeuring
Euro

Wij hebben niet alleen een externe accountant maar ook een interne Kascommissie.

Per jaar dienen twee Kascommissieleden ‘de boeken’ te controleren. Een derde Kascommissie lid staat reserve en neemt de plaats in wanneer één van de Kascommissieleden uitvalt en neemt de plaats over van het Kascommissielid dat twee jaar in functie is geweest. Dit impliceert dat een doorschuifsysteem van toepassing is waarbij, normaal gesproken, niet allebei de Kascommissieleden tegelijkertijd vertrekken.

Alle financiële stukken, zoals facturen en declaraties, zijn beschikbaar in onze Google Suite zodat de Kascommissieleden op voorhand aan de slag kunnen.

Onze jaarrekening wordt normaal gesproken opgesteld in het eerste kwartaal.

De voorkeur is de Kascommissie controle uit te voeren kort nadat de jaarrekening is opgesteld.

Vervolgens tekenen zij in tweevoud, indien alles in orde wordt bevonden, een standaard verklaring dat zij akkoord zijn met de boeken. Deze verklaring wordt vervolgens gepubliceerd (zie hieronder).

Tijdens onze leden conferentie doet de Kascommissie verslag van de bevindingen en dienen de leden het Bestuur décharge te geven voor het gevoerde financiële beleid.

In 2020 zijn wij gestart met de controle door de Kascommissie geheel online te regelen. Nadat zij akkoord hebben gegeven, ontvangen zij per post de verklaring ter ondertekening.

Onderstaand alle ondertekende Kascommissie Verklaringen.