Korte enquête ‘online’ Leden Conferentie 2020

 In Laatste nieuws

Korte enquête ‘online’ Leden Conferentie 2020

Wij willen graag JOUW behoeften weten
survey2

Door het COVID-19/Corona virus, is het organsieren van een fysieke wereldwijde conferentie in Nederland een grote uitdaging. Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk contact maken met onze leden, medisch specialisten, etc.
Dit is de reden waarom wij korte enquête willen uitvoeren om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor het houden van een ‘online’ conferentie. Jouw behoeften en wensen zijn belangrijk voor ons! Als het is toegestaan en haalbaar dan willen wij zowel de fysieke conferentie organiseren als een ‘online’ conferentie via Internet in Nederland op zaterdag 24 oktober 2020.

Uit een eerdere enquête bleek ook de behoefte te bestaan onze conferentie bij te kunnen wonen via Internet, zoals vanuit India en de USA. Dit is voor ons ook een belangrijk signaal waarom wij onze conferentie ook ‘online’ willen organiseren.

Deze enquête is bedoeld inzicht te krijgen in JOUW behoeften zodat wij onze conferentie zo kunnen organiseren met als doel zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw behoeften.

Op dit moment kunnen wij niet voorzien of het mogelijk is onze Leden Conferentie te organiseren zoals gebruikelijk (echt bij elkaart komen) in het conferentie centrum. Dit is de reden geweest waarom wij hebben besloten alvast te starten met de voorbereidingen voor het organiseren van een ‘online’ conferentie.

Bij voorbaat dank voor jouw medewerking!

Deze enquête bestaat uit 11 vragen (meerkeuze), vraagt een paar minuten om te beantwoorden en is beschikbaar tot 5 augustus 2020.

Enquête

Recent Posts

Volg ons op

Nieuwsbrief

Data privacyVASCERN logo