Wijnvlekken kunnen onderdeel zijn van een ander syndroom: het syndroom van Klippel-Trenaunay. Dit syndroom valt onder de complex gemengde malformaties omdat er sprake is van een capillair-veneuze malformatie waarbij soms ook lymfvaten een rol spelen. De oorzaak is mogelijk een mutatie in het embryo. De afwijkingen zijn vaak groot en bevinden zich op ledematen en romp. Er kan overgroei plaatsvinden van een ledemaat wat invaliderend kan zijn (door bijvoorbeeld beenlengteverschil). Ook kunnen er bloedingen optreden. De behandeling is met name gericht op vermindering van klachten. Zo kunnen er elastische kousen worden voorgeschreven. Bij afwijkende groei van de ledematen kan de orthopeed in consult gevraagd worden.

  

Gemengde vasculaire malformatie - mogelijk Klippel Trenaunay