Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Genetic Alliance 2011 – Washington DC

 In Externe conferenties Genetic Alliance

Genetic Alliance 2011 – Washington DC

Verslag Genetic Alliance 2011 – Washington DC
Francis Collins

Namens onze vereniging heeft Lex deelgenomen aan de jaarlijkse Genetic Alliance conferentie in Washington DC.

Deze organisatie viert dit jaar haar 25 jarig bestaan en de CEO van deze organisatie, Sharon Terry, heeft een enorm wereldwijd netwerk opgebouwd waar wij ook gebruik van maken en waarbij deuren opengaan welke anders gesloten zouden blijven.

Lex had weer allerlei Nederlandse specialiteiten meegenomen welke in hoog tempo en met veel waardering werden opgegeten! Speculaas, stroopwafels, chocolade, drop, etc. zijn nog steeds voor veel niet-Nederlanders heel apart. Bij binnenkomst werd door de ‘oud-gedienden’ al gelijk gevraagd of ik weer al dit lekkers bij mij had.

Lex heeft deelgenomen aan de ‘transformational leadership’ workshop dat in deze context staat voor hoe je als persoon jouw persoonlijke leiderschap effectiviteit kunt verhogen.

Dit jaar was Gene Early weer de leider van deze workshop. Gene is een zeer ervaren persoon in het houden van dergelijke intensieve workshops en het herkennen van groepsdynamiek en het kunnen beïnvloeden hiervan. In de introductie diezelfde ochtend gaf Sharon Terry al een mooie beschrijving van een innovator. Volgens haar is een innovator iemand die irriteert met name omdat deze persoon zich niet zo veel aantrekt van procedures/processen en zijn/haar eigen weg gaat.

Gene kwam met een aantal kenmerken van een ‘transformational leader’:

  1. Deze persoon is een rol model in zijn/haar omgeving.
  2. Deze persoon is een inspirator en heeft als basishouding ‘ja’ (optimistisch).
  3. Deze persoon denkt aan anderen en denkt bijvoorbeeld niet aan één specifieke ziekte maar aan alle zeldzame ziekten.
  4. Deze persoon is creatief.

Vervolgens werd ons gevraagd een voorbeeld persoon voor ons te identificeren en een aantal karakteristieken aan te geven van deze persoon. Diverse personen hadden hun vader of moeder als voorbeeld persoon. Een aantal voorbeelden: openheid, eerlijkheid, liefde, vertrouwen, doorzettingsvermogen en helpen van andere mensen. In bepaalde gevallen werden voorbeeld personen genomen die allerlei karakteristieken zouden hebben die de ander niet zou hebben. Tijdens de discussie die daarop volgde bleek dat deze personen vaak wel deze karakteristieken bezaten hetgeen confronterend was voor deze personen. Wat ook bleek tijdens de discussies is dat diverse personen van alles meedragen dat zij onbewust hebben meegekregen van vaak hun voorouders.

In diverse gevallen hadden mensen andere mensen ontmoet die op hun wachtte hetgeen pas later achteraf gerealiseerd werd. Ik denk dat dit voor veel mensen van toepassing is maar dat wij hier vaak niet bij stilstaan en door blijven rennen in ons drukke dagelijkse bestaan. Op een gegeven moment kwam persoonlijke groei aan bod. Diverse personen dachten dat dit vanuit de omgeving, met name andere personen, maar dit bleek niet correct te zijn. Persoonlijke groei komt van binnenuit.

Gene vroeg aan een ieder een punt aan te dragen dat momenteel het grootste probleem is in de eigen organisatie.

Diverse personen droegen een probleem punt aan om in de groep te bespreken. Waar het omging was de manier hoe dit aan te pakken.

Wij moesten vragen stellen aan degene die het probleem inbracht en geen advies geven. De manier van vragen stellen moest op een bepaalde manier worden gedaan. Wij mochten geen vragen stellen welke beginnen met een ‘kan …’ want dit is in feite een ‘binaire’ vraag (‘ja’ of ‘nee’ antwoord). Wij moesten expliciet vragen openen met ‘hoe …’ wat wel een open vraag is. Wat ook belangrijk is de vraag achter de vraag zien te achterhalen. Kijk naar de ander en zie de ander. Zie niet jezelf in de spiegel. Zodra de ander die het probleem op tafel heeft gelegd vragen begint te stellen dan is op dat moment sprake van een transformatie moment. Een bekende uitspraak over het veranderen van mensen kwam ook ter sprake en wel wie kan een persoon veranderen. Het was mooi het effect te zien van de uitspraak van Gene: je kunt alleen jezelf veranderen!

De workshop was een interactieve workshop, waarbij de groep van alles inbrengt en mee aan de slag gaat. Dit werd heel zichtbaar in de groep toen tijdens het inbrengen van de probleem punten per organisatie degene die het probleem inbracht te horen kreeg dat zij het probleem is en tevens de oplossing. Deze persoon had een groot probleem met de opmerking dat zij het probleem is. Zij kreeg tranen in haar ogen en de hele groep reageerde hierop. De energie in de groep stortte in en de sfeer werd minder aangenaam. Gene pakte dit heel goed op. Ten eerste nam hij de schuld op zich en ten tweede bood hij zijn excuses aan. Daarna werd een ieder gevraagd waardering te tonen aan degene die in tranen was. Binnen 10 minuten veranderde de energie van en de sfeer in de groep weer in positief. Een mooie ervaring met groepsdynamiek.

Op zaterdagavond wordt jaarlijks en awards dinner georganiseerd waarbij mensen die een bepaalde grote verdienste hebben geleverd, een award krijgen uitgereikt.

Eén van de mensen die een award uitgereikt heeft gekregen is helaas in oktober 2010 overleden. Zijn naam is Dennis Pollock. Ik heb hem persoonlijk gekend en het bericht over zijn dood heeft mij enorm geraakt.

Dit jaar was onder meer een award voor een arts die flinke voortgang heeft gemaakt in Progeria onderzoek. Progeria is een zeldzame ziekte waarbij het lichaam zeer snel veroudert en de patiënt normaal gesproken niet ouder wordt dan plm. 14 jaar. Eén van de patiënten van deze arts was ook aanwezig en zijn naam is Sam.

In de loop van dit jaar is een informele M-CM organisatie opgericht welke met name via Facebook communiceert. M-CM is een CMTC variant waarbij het belangrijkste kenmerk een groot hoofd is. Eén van de actieve leden uit de USA was ook aanwezig en heeft Lex kennis meegemaakt. Niet alleen tijdens de workshops, presentaties maar ook tijdens het diner is het netwerken geblazen met als doel zo veel mogelijk nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te onderhouden.

Genetic Alliance 2011
p1000038p1000037p1000035

Genetic Alliance 2011

Recent Posts
Washington DCGenetic alliance