Leden Conferentie 2020

 In Laatste nieuws

Leden Conferentie 2020

Onze Leden Conferentie in Nederland in 2020 wordt anders georganiseerd
answers-questions

In principe hebben wij onze wereldwijde Leden Conferentie gepland op zaterdag 24 oktober 2020 in Nederland.

Door het COVID-19/Corona virus bestaat de mogelijkheid dat onze jaarlijkse conferentie niet kan doorgaan in de gebruikelijke vorm waarbij wij elkaar echt zien. Wij hebben al eerder verzoeken ontvangen van onze buitenlandse leden onze conferentie ook ‘online’ (via Internet) bij te kunnen wonen. Helaas is niet iedereen in staat naar Nederland te komen.
Mogelijk gaan wij onze Leden Conferentie ‘hybride’ organiseren. Dit betekent dat wij zowel samenkomen, zoals gebruikelijk, als ‘online’.

Wij zullen in ieder geval onze Leden Conferentie ‘online’ gaan aanbieden en willen ook patiënten de mogelijkheid bieden privé met onze adviseurs te kunnen praten. Hierbij is de vertrouwelijkheid van medische gegevensuitwisseling van zeer groot belang!

Aangezien wij leden hebben over de gehele wereld (zoals in Australië maar ook in Californië USA) hebben wij te maken met grote tijdsverschillen. Wij gaan proberen de agenda zo op te zetten dat zoveel mogelijk leden onze Leden Conferentie ‘live’ kunnen bijwonen.
Zoals gebruikelijk nemen wij ook de sessies op zodat leden die niet aanwezig konden zijn toch deze later kunnen terugzien.

Uiteraard ontvangen onze leden direct verdere informatie. Wij zullen deze informatie ook delen via onze Nieuwsbrief. Onderaan deze pagina kun je je registreren voor onze Nieuwsbrief.

Rond half juli zullen wij een enquête organiseren met als doel in kaart te brengen wat onze leden nodig hebben.

Heb je ideeën, wensen of zou je ook een bijdrage willen leveren? Neem dan contact met ons op

Recent Posts

Volg ons op

Nieuwsbrief

EftelingLaw