Persoonlijk medisch advies direct

 In Persoonlijk medisch advies

Persoonlijk medisch advies direct

Dit contact verloopt direct tussen patiënt/familie en de artsen
Rotterdam

Wij ontvangen regelmatig de vraag voor een persoonlijk medisch advies aan de hand van foto’s. Helaas kan vaak niet op basis van enkel foto’s een medisch advies gegeven worden. In een aantal gevallen zal de patiënt daadwerkelijk gezien moeten worden door één of meerdere medici. Hiervoor is er een expertisecentrum in het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam, Nederland, genaamd WEVAR.

In het WEVAR-team (Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam)werken specialismen samen binnen de Kinder- Chirurgische Groep in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Deze krachtenbundeling zorgt voor optimale inhoudelijk samenwerking en maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit maximaal te benutten. De specialismen die tot de Kinderchirurgische Groep behoren zijn: Kinderanesthesie, Dermatologie, Kaakchirurgie, Kinderchirurgie, KNO, Neurochirurgie, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Plastische chirurgie, Thorax en Urologie.

Het totale WEVAR team bestaat uit ongeveer 25 medisch specialisten.

Via onze organisatie kunnen patiënten ook gebruik maken van de kennis en ervaring binnen dit team voor bijvoorbeeld het krijgen van een persoonlijk medisch advies. Onderstaand een korte beschrijving van deze procedure:

  1. Neem contact op met onze organisatie via contact
  2. Vermeld in het onderwerp ‘persoonlijk medisch advies’.
  3. Download het formulier Medical advice template en vul deze zo compleet mogelijk in.
  4. Onze organisatie legt contact met het WEVAR team.
  5. Het WEVAR team zal contact opnemen en de verdere gang van zaken regelen waarbij wij als organisatie niet meer zijn betrokken.
  6. De medische gegevens, zoals rapporten en foto’s, worden door de patiënt (of ouders van de patiënt) opgestuurd naar WEVAR.
  7. Na analyse door de medisch specialisten wordt besloten wat wordt ondernomen.

De volgende mogelijkheden voor vervolgacties zijn:

  1. Antwoord per e-mail.
  2. Een video conferentie met de patiënt/familie en eventueel de betrokken arts van de patiënt.
  3. Bezoek aan het WEVAR team in Rotterdam.
Recent Posts

Volg ons op

Nieuwsbrief