Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Genetica

Wat is genetica?
DNA

Genetica is de leer van de erfelijkheid. Deze wetenschap houdt zich bezig met de mechanismen van overdracht van erfelijke eigenschappen. Als een erfelijke eigenschap slechts bij één van de ouders aanwezig is en toch in het nageslacht tot uiting komt, noemt men die eigenschap dominant. Dit kan bijvoorbeeld een lichaamskenmerk zijn (haarkleur), maar ook bepaalde ziekten zoals hemofilie.

Wij vermoeden dat CMTC, en andere bloedvat ziekten, een genetische oorzaak hebben en daarom besteden wij aandacht aan dit onderwerp.