Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Sponsor

Een concrete invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

CSROnze samenleving is volop in ontwikkeling.
De verandering van de maatschappij waarin de bedrijven voor de winst, en de overheid voor het algemeen belang stonden, naar een wereld waarin veel problemen de landsgrenzen overstijgen en meer dan 50% van de top 100 economieën geen landen maar corporations zijn. Daarom hebben de wereldwijde bedrijven naast een economische verantwoordelijkheid ook een ‘social responsibility’. Bedrijven hebben te maken met rentmeesterschap en dat vraagt een inzet van het hele bedrijf van top tot aan de jonge talenten die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. MVO Is geen ‘hype’ maar de nieuwe manier van zakendoen. Een modern bedrijf staat midden in de maatschappij en wordt gevormd door de mensen die werkzaam zijn binnen dit bedrijf. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten.

Veel bedrijven hebben een ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ programma en dragen hierdoor bij aan een betere maatschappij.

U kunt hieraan een bijdrage leveren en hiermee tegelijkertijd concreet invulling geven aan uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen programma!

Drie MVO-dimensies

 1. De normen en waarden waar een bedrijf voor staat. Deze worden vaak beschreven in een gedragscode en in zgn. ‘compliance-regels’.
 2. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. Veel bedrijven beschrijven hun activiteiten op dit terrein in een duurzaamheidsverslag. Het wordt steeds gebruikelijker een dergelijk verslag te hebben. De richtlijn van veel ondernemingen op dit gebied is het motto ‘People Planet Profit’.
 3. De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf: de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Dit onderwerp krijgt soms aandacht in het duurzaamheidsverslag. Veel bedrijven kiezen ervoor hier niet zelf actief over te communiceren. Activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring.

Sponsor worden van onze organisatie verhoogt ook de (wereldwijde) zichtbaarheid van uw bedrijf en toont uw sociale gezicht. Voorbeelden zijn uw logo op onze website met een verwijzing naar uw website. Of een artikel over uw organisatie in onze wereldwijde nieuwsbrief.

Bedrijven en organisaties die ons ondersteunen, worden opgenomen in het sponsoroverzicht van CMTC-OVM. Wij houden u natuurlijk op de hoogte over de inzet van uw bijdrage. Onze organisatie is een ANBI organisatie dus giften aan onze organisatie zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoe  kunt u helpen?

Wij gebruiken de financiële steun voor onder meer:

 1. Wetenschappelijk onderzoek naar CMTC en gerelateerde vasculaire malformaties.
 2. Behandeling van de ziekte.
 3. Reis- en hotelkosten voor het ondergaan van gratis medisch onderzoek in Nederland voor patiënten vanuit de hele wereld.
 4. Website en social media ontwikkeling.
 5. Organiseren van leden conferenties.
 6. Organiseren van familiedagen.
 7. Bijwonen van internationale conferenties met name op het gebied van zeldzame aandoeningen.

Materiële steun is voor CMTC-OVM net zo belangrijk als financiële steun. Voorbeelden van bijdragen zijn:

 1. Vliegtickets voor patiënten die voor medisch onderzoek naar Nederland reizen.
 2. Hotelkosten voor patiënten die voor medisch onderzoek in Nederland zijn.
 3. Reis- en hotelkosten voor patiënten die de ledenvergaderingen bezoeken.
 4. Kantoorartikelen zoals inkjetpatronen, papier, enveloppen, postzegels, etc.
 5. Drukwerk.
 6. Advies op het gebied van marketing en PR.
 7. Vliegtickets voor bestuursleden voor het bijwonen van medische congressen.
 8. Toegang tot publieke televisie en andere media.

Uw gift is van vitaal belang voor het continueren van onze activiteiten. Het voordeel van een structurele donatie in de vorm van sponsoring is dat u zeker weet dat u patiënten met CMTC en verwante aandoeningen steunt en dat u ons helpt activiteiten op langere termijn te plannen. Wij garanderen u dat uw geld goed wordt besteed. In onze jaarverslagen, opgesteld door een externe accountant, is berekend dat wij ruim 90% van onze inkomsten besteden aan onze doelstellingen. Dit toont aan dat onze ‘overhead’ minimaal is en dat het geld wordt besteed waarvoor het is bedoeld.

Bedrijven en organisaties die ons ondersteunen, worden opgenomen in het sponsoroverzicht van CMTC-OVM. Wij houden u natuurlijk op de hoogte over de inzet van uw bijdrage. Onze organisatie is een ANBI organisatie dus giften aan onze organisatie zijn fiscaal aftrekbaar.

Opmerking

Wij hanteren ethische richtlijnen wanneer het gaat om sponsors. Ten eerste willen wij niet in zee gaan met sponsors die zich bezighouden met wapenhandel, kinderarbeid, etc. Ten tweede willen wij geen sponsering door politieke partijen, etc. Ten derde willen wij onze onafhankelijkheid behouden en zullen geen inmenging accepteren in ons beleid door een sponsor.

Overweegt of wilt u sponsor worden? Neem dan contact met ons op

Namens alle patiënten en hun naasten alvast heel veel dank!