Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Afkortingen en begrippen

Medische termen verklaard
book

Onderstaand een afkortingen- en begrippenlijst welke allerlei medische termen in lekentaal beschrijft.

Mocht u medische termen tegenkomen welke nog niet zijn opgenomen in deze lijst stuur ons dan een e-mail, met daarin het nieuwe medische woord zodat wij de lijst kunnen uitbreiden.

Afkorting/begrip Verklaring
Atrofie Afname van weefsel- of orgaanmassa, zoals bijv. spieratrofie bij langdurig inactiviteit van de spieren.
Glaucoom Verhoogde oogdruk door verstoorde afvoer van kamerwater in het oog, als dit lang aanhoudt kan dit leiden tot het afsterven van oogzenuwvezels en uiteindelijk tot blindheid.
Hemihypotrofie Relatief kleinere omvang en lengte van een lichaamshelft vergeleken met de rest van het lichaam.
Hypermobiliteit Elastische en rekbare gewrichtsbanden, waardoor gewrichten mobieler zijn dan bij andere mensen.
Hypertrofie Relatief grotere omvang of lengte van een lichaamsdeel vergeleken met de rest van het lichaam.
Hypotrofie Relatief kleinere omvang of lengte van een lichaamsdeel vergeleken met de rest van het lichaam.
Macrocephalie Aandoening waarbij het hoofd groter is dan normaal (als de omtrek van het hoofd meer is dan twee standaarddeviaties boven het gemiddelde behorende bij de leeftijd,  geslacht en ras van het kind).
Syndromaal Een syndromale aandoening is een aandoening met meerdere bij elkaar horende ziekteverschijnselen. Een syndroom is niet altijd erfelijk, maar heeft wel altijd een genetische oorzaak.