Bij deze vasculaire malformatie is er sprake van meerdere soorten vasculaire afwijkingen en mogelijk andere afwijkingen in het lichaam. Dit komt niet vaak voor maar als het voorkomt is goede begeleiding door een specialist noodzakelijk. De arts moet ervaring hebben om de patiënt goed en duidelijk uit te leggen wat het probleem is in zijn/haar specifieke geval en wat er wel en niet te behandelen is.

 

Wilt u ons helpen het leven te verbeteren van mensen die leven met een zeldzame bloedvat ziekte? Uw steun wordt zeer gewaardeerd!