Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Klinische kenmerken van vasculaire malformaties en de erbij optredende genmutaties

Dr. Andrea Diociaiuti is een van onze medisch adviseurs
foto-andrea

In het onderzoek dat in het artikel door Diociaiuti (et al.) wordt beschreven, keken de onderzoekers naar de klinische kenmerken van een aantal vasculaire malformaties (VMs) en de bijbehorende genetische mutaties in het DNA van het aangedane weefsel. De fenotypische (verschijningsvorm) en moleculair genetische kenmerken (DNA) van de meerderheid van de patiënten kwam overeen met eerdere literatuur, maar de onderzoekers vonden ook verschillende ongebruikelijke kenmerken.

Samenvatting

Sporadische vasculaire malformaties (VMs) is een grote groep van aandoeningen van de bloed- en lymfevaten. Deze malformaties worden veroorzaakt door somatische mutaties in verschillende genen die voornamelijk regulerend optreden in de RAS/MAPK/ERK en PI3K/AKT/mTOR pathways.

De onderzoekers voerden een cross-sectionele studie uit bij 43 patiënten met sporadische VMs, die in hun centrum moleculair gediagnosticeerd werden met behulp van van ‘high-depth targeted next-generation sequencing’. Klinische en uiterlijke kenmerken werden gecorreleerd met de sequentievarianten geïdentificeerd in laesionale weefsels. Zes van de negen patiënten met capillaire malformatie en overgroei (CMO) droegen de terugkerende GNAQ somatische mutatie p.Arg183Gln, terwijl twee PIK3CA mutaties hadden.
Onverwacht was dat 8 van de 11 gevallen van diffuse CM met overgroei (DCMO) bekende PIK3CA mutaties droegen, en de overige 3 hadden pathogene GNA11 varianten. Terugkerende PIK3CA mutaties werden geïdentificeerd in de patiënten met megalencefalie-CM-polymicrogyrie (MCAP), CLOVES, en Klippel-Trenaunay syndroom.

Interessant is dat PIK3CA somatische mutaties geassocieerd waren met hand/voet afwijkingen, niet alleen in MCAP en CLOVES, maar ook in CMO en DCMO. Twee patiënten met blue rubber bleb nevus syndroom hadden dubbele somatische TEK-mutaties, waarvan er twee nog niet eerder waren beschreven. Bovendien werd een nieuw sporadisch geval beschreven van het Parkes Weber syndroom (PWS) als gevolg van een RASA1 mozaïek pathogene variant.

Tenslotte droegen een meisje met mild PWS en een ander gediagnosticeerd met CMO, pathogene KRAS somatische varianten, waaruit de variabiliteit van fenotypische kenmerken geassocieerd met KRAS mutaties blijkt. In het algemeen breiden deze bevindingen het klinische en moleculaire spectrum van sporadische VMs uit, en tonen de relevantie aan van genetische testen voor een accurate diagnose en opkomende doelgerichte therapieën.

Volledige artikel

Diociaiuti A, Rotunno R, Pisaneschi E, Cesario C, Carnevale C, Condorelli AG, Rollo M, Di Cecca S, Quintarelli C, Novelli A, Zambruno G, El Hachem M. Clinical and Molecular Spectrum of Sporadic Vascular Malformations: A Single-Center Study. Biomedicines. 2022 Jun 20;10(6):1460.

Auteur Dr Lilian Vermeer