Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Dr. Christianne van Nieuwenhoven (Nederland) – Medisch adviseur

 In Adviseurs

Dr. Christianne van Nieuwenhoven (Nederland)

Medisch adviseur
foto-christianne-van-nieuwenhoven-20210309

Dr. Christianne van Nieuwenhoven is hoofd van de sectie Handchirurgie van de afdeling Plastische chirurgie in het Erasmus MC en Teamleider van het Kinderhanden Team in het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.

Na haar opleiding tot plastisch chirurg volgde zij het Dutch Wrist and Hand Fellowship. Na dit fellowship volgde zij enkele internationale fellowships bij gerenommeerde centra; oa. het NSH, Sydney, Australie, en het TSRH, Dallas, VS. De focus lag op aangeboren aandoeningen van de bovenste extremiteit.

Na terugkomst in Nederland in 2009 startte ze als handchirurg in het Erasmus MC, en werkte ze als één van de teamleden bij het Kinderhanden Team. Na enkele jaren werd ze teamleider van dit team met revalidatie-artsen, handtherapeuten, gipsmeesters, en klinisch genetici met als doel de zorg voor kinderen met aangeboren en verworven aandoeningen te waarborgen en ouders te begeleiden.

Als voorzitter van de ICHOM werkgroep voor aangeboren aandoeningen van de arm en hand, en als lid van de Congenital Hand Study Group, werkt ze mee aan het verbeteren van diagnostiek en de registratie van uitkomsten op mondiaal niveau. Onderdeel van de aangeboren aandoeningen aan ledematen zijn de vaatanomalieën.

Sinds 2015 is zij nauw verbonden aan het multidisciplinaire WEVAR team (Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam) met een spreekuur waar vaatanomalieën, gerelateerd aan de ledematen, gezamenlijk worden gezien en besproken.

Recent Posts
Dr. Maaike Vreeburg