Persoonlijk medisch advies ‘online’

 In Persoonlijk medisch advies

Persoonlijk medisch advies ‘online’

Vooral handig voor patiënten die niet kunnen reizen
Video call

Wij geven al vele jaren persoonlijk medisch advies zowel tijdens onze conferenties als op afstand en op afspraak.

In het jaar 2020 heeft het COVID-19/Corona virus de wereld veranderd. Dit was het eerste jaar dat wij geen ‘echte’ Leden Conferentie konden organiseren in de gebruikelijke vorm. Gelukkig bood Internet technologie een oplossing: een ‘online’ Leden Conferentie.

Wij voldoen met het aanbieden van onze ‘online’ optie ook aan de vraag die wij al vaker uit allerlei landen hebben ontvangen namelijk dat patiënten en families niet naar Nederland hoeven te reizen. Het reizen naar Nederland kan een (te) zware fysieke belasting zijn of financieel te kostbaar.

Deze optie is alleen toegankelijk voor onze leden.

Problematiek

De wereld rond de gezondheidszorg is ook veranderd door de zeer strikte privacy wetgeving in Europa (privacy wetgeving). De impact van deze wetgeving op onze organisatie is groot en wij hebben zowel onze nieuwe website als onze interne processen en procedures aangepast met als doel jouw privacy maximaal te beschermen.

Het zomaar mailen en delen van medische gegevens voor een persoonlijk medisch advies is niet toegestaan volgens de privacy wetgeving!

Een ander probleem is dat de medische gegevens die onze medisch specialisten ontvangen vaak slechts een deel van de gegevens is die zij nodig hebben om een persoonlijk medisch advies van goede kwaliteit te kunnen geven.

Tenslotte willen onze artsen graag een advies geven dat ook wordt ontvangen door de eigen behandelend arts van de patiënt in medische taal en deze arts ook in de gelegenheid stellen te overleggen met onze artsen zodat de beste zorg op maat kan worden gegeven op de lang(ere) termijn.

Onze aanpak

Wij gaan de optie ‘persoonlijk medisch advies’ qua opzet veranderen met als doel de patiënt de beste duurzame zorg op maat te geven.

  1. De behandelend arts van de patiënt kan contact opnemen met onze medisch specialisten in verschillende expertise centra. Uiteraard mag dit pas nadat de patiënt/familie hier toestemming voor heeft gegeven.
  2. De medische gegevens van de patiënt worden uitgewisseld via en opgeslagen in een beveiligde ziekenhuis omgeving die voldoet aan de eisen van de Europese privacy wetgeving.
  3. Het contact tussen de artsen verloopt via een beveiligde video verbinding.
  4. De behandelend arts ontvangt het verslag van onze medisch specialisten voor bespreking met de patiënt/familie en om op te nemen in het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt.
    Een groot voordeel is hierbij ook dat de behandelend arts het verslag kan bespreken in de eigen taal van de patiënt/familie en het totale medische plaatje kent van de patiënt/familie.

Algemeen

In het geval van een ‘online’ persoonlijk medisch advies geldt het volgende:

  1. De medische gegevens moeten tenminste twee weken voor de afspraak beschikbaar zijn voor onze medisch adviseurs. Zij zijn allemaal artsen en vallen onder de Nederlandse medische wet van geheimhouding, etc.
  2. De reden en hulpvraag voor dit consult moeten duidelijk worden aangegeven. Een reden zou kunnen zijn een ‘second opinion’.
  3. De medische gegevens worden door de patiënt, of ouders, vooraf in een beveiligde omgeving ingevoerd waarbij de patiënt bepaalt wie toegang heeft tot deze omgeving. Deze omgeving is gesitueerd in Nederland en hierop is de Nederlandse wet van toepassing welke hoge eisen stelt aan de opslag, toegang en beveiliging van medische gegevens.
Recent Posts

Volg ons op

Nieuwsbrief

WEVAR