Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Externe conferenties intro

Wij bezoeken allerlei (internationale) conferenties
Conference

In het kader van met name belangenbehartiging en het uitwisselen van kennis en ervaring bezoeken wij allerlei externe conferenties in verschillende landen.

De belangrijkste zijn:

  1. Eurordis (Europese organisatie voor zeldzame ziekten).
  2. NORD (Amerikaanse organisatie voor zeldzame ziekten).
  3. ICORD (wereldwijde organisatie voor zeldzame ziekten).
  4. Global Skin (wereldwijde organisatie voor huidziekten).
  5. Genetic Alliance (Amerikaanse organisatie voor genetische ziekten).

In onze kennisbank delen wij presentaties welke eventueel ter beschikking worden gesteld. Van alle bezochte conferenties maken wij verslagen welke terug zijn te vinden via verslagen externe conferenties