Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Begroting 2024

Hoofdbegroting 2024
Euro

Ieder jaar stellen wij een begroting op welke als basis dient voor onze activiteiten.
Deze begroting werd ook gebruikt voor het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In ons jaarverslag werd vervolgens onder meer gerapporteerd wat wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd en de kosten. Dit geheel wordt gepresenteerd tijdens onze leden conferentie.

Voor het jaar 2024 hanteren wij de volgende begroting welke is gebaseerd op een aantal focusgebieden.

Focusgebied Begroting (euro)
Lotgenotencontact (Leden conferentie, Familiedag, etc.). 39.300
Informatievoorziening (website, social media, etc.). 9.800
Belangenbehartiging (externe conferenties, lidmaatschappen, etc.). 22.800
Voorwaardenscheppende activiteiten (financiële administratie, software licenties, etc.). 950
Backoffice (website hosting, financiële administratie, software licenties, grafisch ontwerp, drukwerk, marketing. etc.) 10.000
Totaal 82.850

Projecten hebben een eigen begroting en deze valt buiten deze begroting. Project informatie