Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Wat is eHealth?

Wat heb ik aan eHealth?
Apple watch

eHealth is eigenlijk zorg op afstand. Het toepassen van eHealth heeft niet alleen voordelen voor de patiënten maar ook voor de zorgverleners.

Waarom eHealth?

Het redenen voor het toepassen van eHealth zijn talrijk.

Voor de patiënt kan eenvoudiger, beter en sneller zorg op maat worden gegeven. De patiënt hoeft minder vaak te reizen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis wat niet alleen minder belastend is maar ook kostenbesparend is. De patiënt heeft toegang tot alle medische gegevens op één plaats (Persoonlijke GezondheidsOmgeving – PGO) en heeft de regie over wie wanneer welke gegevens mag zien. Deze medische gegevens zijn in principe van praktisch iedere locatie toegankelijk zodat in geval van bijvoorbeeld bezoek aan een arts in het buitenland tijdens vakantie ook de juiste informatie beschikbaar is zoals allergie informatie en medische behandelingen die gaande zijn of zijn afgerond.
Door het beter in de gaten houden van de gezondheid van een patiënt zijn er minder spoedopnames en kan zelfs vooraf worden ingegrepen waarmee erger zou kunnen worden voorkomen.

Voor de artsen kan een spreekuur effectiever en efficiënter vooral omdat de medische gegevens op voorhand al elektronisch beschikbaar zijn. Verder kan de arts op voorhand bepalen in hoeverre een bezoek door de patiënt noodzakelijk is. De arts kan preventief actie ondernemen op basis van metingen in plaats van wanneer zich een medisch incident zich voordoet. Doordat de arts vooral patiënten ziet die daadwerkelijk medische hulp nodig hebben, zal het aantal patiënten dat wordt gezien door de arts afnemen en krijgen die patiënten meer tijd hetgeen ten goede komt aan zowel de patiënt als arts.

Voor de maatschappij, en dus voor alle mensen, is het kostenaspect een belangrijk aspect. Wij worden steeds ouder waarbij meestal ook de gezondheidsklachten toenemen en hierdoor de zorgvraag en zorgkosten toenemen. Dit betekent dat de zorgkosten voor de maatschappij ook zullen toenemen hetgeen weer uiteindelijk wordt betaald door de burgers.

Wat heb ik als patiënt aan eHealth?

Het aantal ziekenhuisbezoeken wordt meestal minder en wordt beperkt tot wanneer het echt noodzakelijk is. Hoe vaak komt het niet voor dat de reistijd (en reisbelasting bij met name oudere of niet goed ter been zijnde patiënten) een grote belasting is voor zowel de patiënt als de omgeving? De wachttijd in de wachtkamer. En dat alles voor gemiddeld een gesprek van 10 minuten!
Je hebt als patiënt het overzicht van en de regie over alle (medische) gegevens. Jouw gegevens staan op één plaats en deze zijn praktisch vanaf iedere locatie toegankelijk (ook vanuit het buitenland als je bijvoorbeeld met vakantie bent).
Op basis van actuele meetgegevens, die thuis zelf uitvoert, kunnen mogelijke problemen in een vroeg stadium worden herkend en kan op tijd worden ingegrepen. In feite is dit diagnose op afstand. Vooral in de huidaandoeningen is het steeds vaker gebruikelijk dat door het maken van een foto met een smartphone, en deze te sturen naar een dermatoloog (of het gebruik van speciale software in de vorm van een ‘app’) een diagnose te doen zonder zelf bij de arts langs te gaan.
De bijsluiters van medicijnen zijn vaak moeilijk leesbaar, onder meer vanwege de gebruikte medische terminologie. Het aanvullen van de papieren bijsluiter door een instructievideo is een uitstekende aanvulling. Een ander voorbeeld is een instructievideo voor wondverzorging thuis.
Voordat je een medisch specialist bezoekt kun je alvast allerlei (meet)gegevens doorgeven. Hierdoor kan de medisch specialist zich beter voorbereiden en het gesprek effectiever en efficiënter met jou als patiënt voeren.

Verloop van zorg nu

Laten wij uitgaan van een patiënt met een chronische aandoening die een controlebezoek bij een arts in een ziekenhuis gaat maken.
Als eerste moet een afspraak worden gemaakt met de huisarts bezocht die vervolgens een verwijsbrief maakt voor een medisch specialist in een ziekenhuis. Daarna moet een afspraak worden gemaakt bij de medisch specialist. Bij bepaalde medisch specialisten kan dit maanden duren omdat zij een lange wachtlijst hebben. De patiënt in het ziekenhuis gezien door één of meerdere verpleegkundigen, mogelijk een arts in opleiding en de medisch specialist zelf. De patiënt vertelt de klachten, er worden een aantal standaard metingen gedaan zoals de bloeddruk, en als alles in orde is, wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor het volgende controlebezoek. Mogelijk moet de patiënt langs de apotheek voor het ophalen van medicijnen. Dit alles kost veel (doorloop)tijd zoals het wachten op het daadwerkelijke controlebezoek en er zijn veel mensen bij betrokken. Naast de tijd die hieraan wordt besteed door meerdere zorgverleners is dit ook een vrij kostbaar proces qua geld.

Verloop van zorg in de nabije toekomst

Het controlebezoek is overbodig geworden door gebruik te maken van digitale toepassingen (eHealth). Medisch specialisten kunnen waarden in de gaten houden die patiënten thuis zelf meten (zoals bloeddruk en hartslag maar ook voor diabetici zijn sensoren in de maak die geen ‘prikken in de vinger’ meer nodig hebben). In het geval van een afwijking kan de medisch specialist met beeldbellen direct contact leggen met de patiënt. In Nederland is dit geïmplementeerd bij cardiologie centra waarbij de cijfers voor zichzelf spreken: 40% minder verpleegdagen, 70% minder spoedbezoeken en 30% minder inzet van ambulance. En dan hebben wij het nog niet eens over de effecten hiervan, zowel medisch als psychologisch, voor de patiënt en zijn/haar naasten.

Extra informatie