Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Virtuele verpleegkundige

Representatie van een verpleegkundige van vlees en bloed
Virtual nurse

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) wordt sinds vele jaren gewerkt aan de digitale zorgwereld.

Dr. Josiane Boyne, onderzoeker en coördinator Hartfalenzorg, gaf een presentatie over de ‘virtuele verpleegkundige’, genaamd Molly, die wordt ontwikkeld in het MUMC+ in samenwerking met vele partijen.

Het aantal mensen met een chronische aandoening zal de komende jaren enorm toenemen. Als we hier niet tijdig op inspelen dan gaat het fout. De kosten lopen niet alleen schrikbarend maar de gespecialiseerde zorg op topniveau kan niet meer worden gewaarborgd. Josiane Boyne en haar team werken aan een ‘avatar’. Een avatar is de representatie van een persoon van vlees en bloed in de virtuele wereld of fantasiewereld.

Zij is ervan overtuigd dat het roer om moet en dat de rol van de patiënt ingrijpend zal veranderen waarbij de regie over de gezondheid van een patiënt veel meer bij de patiënt komt te liggen. Door gebruik van technologie krijgen patiënten persoonlijke hulp in de vorm van een avatar. Patiënten kunnen zichzelf behandelen met behulp van kunstmatige intelligentie. Zaken zoals diagnostiek en het voorschrijven van medicatie kunnen worden uitgevoerd door een avatar. Patiënten hoeven dan alleen nog naar het ziekenhuis als de mogelijkheden thuis onvoldoende zijn.

Molly moedigt patiënten onder andere aan om dagelijks gewicht en bloeddruk te controleren en zij geeft persoonlijk advies over de behandeling. Alle antwoorden en reacties die patiënten geven, werden opgeslagen in een veilige omgeving.  Het systeem is zelflerend en past zich automatisch aan qua aanbod op de gezondheid van de patiënt. Wanneer het goed gaat met de patiënt dan gaat de frequentie van de controles bijvoorbeeld omlaag. De hartfalen-verpleegkundige in het ziekenhuis kon meekijken en proactief handelen op actuele symptomen en klachten om verergering van de aandoening te voorkomen.
De patiënt kan kiezen uit allerlei trainingsmodules, kan direct contact opnemen met de zorgverlener, kan zelf een herinneringssysteem inrichten en ook een eigen zorgplan opzetten.

Een patiënt kan ook ‘live’ worden gevolgd door een verpleegkundige of arts. Josiane gaf hierbij als voorbeeld dat een patiënt aan het wandelen was in San Francisco en zijn arts vanuit Nederland ‘live’ zijn hart kon monitoren.

Waar lopen Josiane en haar team tegenaan:

  1. Integratie met bestaande patiënten systemen verloopt moeizaam.
  2. Implementatie verloopt lastig doordat eHealth nog niet breed is geaccepteerd.
  3. Kwaliteitsbewaking is complex.
  4. Juridische aspecten met name de aansprakelijkheid (wie in de keten is waarvoor verantwoordelijk).

Een groot voordeel van de inzet van dergelijke hulpmiddelen is dat de patiënt aanzienlijk minder hoeft te reizen en zeer snel de juiste hulp beschikbaar heeft.

Een keerzijde van het geheel is dat de patiënt meer thuis is en dat de verzorging ook meer thuis plaatsvindt. Dit kan de belasting op een mantelzorger vergroten.