Begroting 2019

Hoofdbegroting 2019
Euro

Ieder jaar stellen wij een begroting op welke als basis dient voor onze activiteiten.
Deze begroting werd ook gebruikt voor het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In ons jaarverslag werd vervolgens onder meer gerapporteerd wat wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd en de kosten. Dit geheel wordt gepresenteerd tijdens onze leden conferentie.

Voor het jaar 2019 hanteren wij de volgende begroting welke is gebaseerd op een aantal focusgebieden.

Focusgebied Begroting (euro)
Lotgenotencontact (Leden conferentie, Familiedag, etc.). 21.600
Informatievoorziening (website, social media, etc.). 13.000
Belangenbehartiging (externe conferenties, lidmaatschappen, etc.). 14.300
Voorwaardenscheppende activiteiten (financiële administratie, software licenties, etc.). 2.400
Totaal 51.300

Volg ons op

Nieuwsbrief