Begroting 2020

Hoofdbegroting 2020
Euro

Ieder jaar stellen wij een begroting op welke als basis dient voor onze activiteiten.
Deze begroting werd ook gebruikt voor het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In ons jaarverslag werd vervolgens onder meer gerapporteerd wat wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd en de kosten. Dit geheel wordt gepresenteerd tijdens onze leden conferentie.

Voor het jaar 2020 hanteren wij de volgende begroting welke is gebaseerd op een aantal focusgebieden.

Focusgebied Begroting (euro)
Lotgenotencontact (Leden conferentie, Familiedag, etc.). 6.450
Informatievoorziening (website, social media, etc.). 30.000
Belangenbehartiging (externe conferenties, lidmaatschappen, etc.). 10.500
Voorwaardenscheppende activiteiten (financiële administratie, software licenties, etc.). 750
Backoffice (website hosting, financiële administratie, software licenties, grafisch ontwerp, drukwerk, marketing. etc.) 10.000
Totaal 57.700

Projecten hebben een eigen begroting en deze valt buiten deze begroting. Project informatie

Volg ons op

Nieuwsbrief