Ieder jaar organiseert CMTC-OVM een algemene ledenvergadering in ieder geval in Nederland. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden, artsen en de vrijwilligers die onze organisatie ondersteunen. Voor kinderen van alle leeftijden worden diverse activiteiten georganiseerd in het hotel met groot succes.

De vergadering heeft diverse doelen. Naast een 'formeel' deel, dat meestal ongeveer half een uur in beslag neemt. Tijdens dit 'formele' deel worden zaken behandeld als jaarverslagen en activiteitenplan voor het komende jaar. Daarna worden diverse andere (interactieve) sessies georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Dit kunnen zowel medische, psychologische maar ook hele andere onderwerpen zijn. Sinds 2011 organiseren wij parallelsessies zodat mensen kunnen kiezen uit verschillende onderwerpen. Een standaard sessie is een vraag en antwoord sessie waarbij medische vragen kunnen worden gesteld welke door één of meerdere van onze medisch advieurs worden beantwoord.

Tijdens de lunch is volop gelegenheid nieuwe contacten te leggen en oude contacten te vernieuwen. Het nut hiervan moet niet worden onderschat!

Na de lunch worden ook nog diverse sessies georganiseerd waarvan de onderwerpen per jaar verschillen.

Met name vanwege het internationale karakter van onze vereniging kunnen ook leden uit andere landen aanwezig zijn zodat wij onze presentaties in diverse talen voorbereiden, houden en publiceren. Dit zien wij als verrijking.

Wij hebben in 2008 voor het eerst de vergadering met beeld en geluid via Internet beschikbaar gesteld aan onze leden die niet aanwezig konden zijn (webcast). De intentie is dit jaarlijks te organiseren.

Onze Amerikaanse en Canadese zusterorganisaties organiseren in hun eigen land een ledenvergadering.

De gehele dag is het mogelijk gratis medische diagnose te krijgen door één of meerdere medisch adviseurs. Onze professoren en artsen doen dit geheel vrijwillig en in hun eigen vriije tijd!

Impressie Activiteiten

Met speciale dank aan Mark Knopfler voor de toestemming om zijn muziek te mogen gebruiken!